Условия за ремонти

За нас качеството и изпълнението на договорените условия за ремонт са от водещо значение.
По тази причина ние поемаме конкретни ангажименти за цени и срокове за изпълнението на поръчаните ремонтни дейности.

Ети и някои общи условия и пояснения:

* Цените посочени в сайта са без ДДС.
* За услуги до 1000 лв. се заплаща предварително 100% от сумата.
* При възникване на допълнителни ремонтни и строителни дейности, те се калкулират отделно с предварително одобрение от страна на възложителя.
* В посочените цени са включени само избраните услуги (т.е. без други услуги извън посочените).
* Някои от първоначално калкулираните количества може да претърпят корекции в процес на работа.
* Гаранцията на използваните материали е в зависимост от срока на заводската гаранция.
* За услуги и ремонтни дейности, при които не е изрично описано, че се включват материали е посочена стойност без материали.
* Гаранцията на ремонтните дейности е 2 г. от подписването на приемно-предавателния протокол, като се издава гаранционна карта, където са упоменати изключването на аварии при природни бедствия, вандалство и неправомерно използване.
 

Моля, обърнете се към нашите професионалисти за всякакви въпроси свързани с договорните взаимоотношения за извършване на ремонти на апартаменти и къщи в София.

Благодарим Ви за проявения интерес към услугите на РЕМОНТИРА.BG!
 

 

Обадете се: 0878 908 801